El programa Els Reis et Vénen a Veure és una iniciativa portada a terme per Jove Cambra Internacional de Girona destinada a ser una activitat comunitària sense ànim de lucre. Els Reis et Vénen a Veure es durà a terme el proper dissabte 5 de Gener del 2017. L’activitat s’iniciarà de les 16:00 al Centre Cívic de Sant Narcís i finalitzarà als voltants de les 24:00 al mateix lloc.

Us agrairíem que omplíssiu aquest formulari i el portéssiu a la reunió informativa de voluntaris (us informarem del dia) al Centre Cívic de Sant Narcís. Aquells que no puguin assistir-hi, poden lliurar el formulari a l'Hotel d'Entitats, C. Rutlla 20-22 o bé el mateix dia de l'event.

En/Na ....................................................................................................., major d’edat, amb plena capacitat d’actuar, amb el DNI............................, i domicili a (escriviu la ciutat) ........................., actuant en nom i representació del seu fill/a en/na ......................................................................., (o en el seu nom propi).

 

AUTORITZA a la JOVE CAMBRA INTERNACIONAL (JCI) DE GIRONA, entitat sense ànim de lucre, a fer un reportatge fotogràfic sobre les activitats de la JCI de Girona en què aparegui una imatge de (la persona del seu fill/a o la seva persona). El reportatge es podrà difondre en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans exteriors, material promocional...) per un període màxim de 2 anys. La distribució només es podrà fer amb un caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la JCI de Girona en compliment de les seves finalitats socials.

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació i/o pagament i/o reemborsament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la JCI de Girona per fer servir la meva imatge.

Girona, desembre de 2016

En/Na ......................................